CO2 Prestatieladder
 

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO₂ Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden inzicht geeft hoe de CO2 uitstoot is en welke maatregelen je kunt nemen ten aanzien van duurzaam gebruik van brandstof, energie, materieel, materiaal en afvalstromen. De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder.

Wij hopen ons in 2022 te certificeren voor de CO2 prestatieladder niveau 3, dit houdt in dat onze eigen CO2 uitstoot inzichtelijk hebben, en de benodigde maatregelen kunnen treffen.

SKAO:

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor alle zaken die de CO2-prestatieladder betreft. De stichting is onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema. Op www.skao.nl. vindt u meer informatie over de CO2 prestatieladder.

 

Beleid:

Klik hier voor 323.1 Beleidsverklaring CO2 prestatieladder

 

Inzicht:

Klik hier voor 315.1 Emissie-inventaris 2020

Klik hier voor 315.2 Emissie-inventaris rapport 2020

Klik hier voor 315.1 Emissie-inventaris 2021

 

Reductie:

Klik hier voor 315.4 CO2 reductiemaatregelen 2020

 

Transparantie:

Klik hier voor 315.8 Communicatieplan

 

Participatie:

Klik hier voor 315.10 Actieve deelname initiatief