Agrarisch loonwerk

Op het gebied van agrarisch loonwerk voorzien wij in het doorspitten van grond met de spitmachine, eventueel in combinatie met inzaaiwerkzaamheden. Ook het zaaien van bieten, cultiveren en het maaikorven van sloten. Dit alles kunnen we uitvoeren met behulp van GPS.

Trekker met spit zaaicombinatie en GPS

Bietenzaaien

Bietenzaaien doen wij met een Kvenerland Monopill zaaimachine. Deze machine zaait in ruitvorm zodat de bieten de meeste ruimte hebben om te groeien. Tevens zit er een granulaat strooier op de machine, deze kan ook een kunstmestkorrel bij het zaadje neerleggen.

CO2 Prestatieladder niveau 3 Nieuw
VCA**

Veiligheid staat voorop

Bij alle werkzaamheden die we uitvoeren, willen we dit natuurlijk zo veilig mogelijk. constante inventarisatie van risico’s is hierbij een must. Ons bedrijf is VCA**¬†gecertificeerd.

Meer over onze certificaten