Wie zijn wij

Loon- en grondverzetbedrijf gebr. Hartenhof B.V. is opgericht in 1953 door de gebroeders Popke en Hendrik Hartenhof. In 1992 is het bedrijf voorgezet door de nieuwe generatie gebroeders Hartenhof, Peter, Berend-Jan en Kees. Vanaf 2024 is Berend-Jan de eigenaar van Hartenhof BV

De oorsprong van Hartenhof BV was akkerbouw met daarnaast een agrarisch gericht loonbedrijf. De aardappelteelt was de hoofdtak van het akkerbouwbedrijf.
Na overlijden van Hendrik (1981) en Popke (1992) is het bedrijf voortgezet door Peter, Berend-Jan en Kees Hartenhof.

Eind negentiger jaren zijn de broers gestopt met de aardappelteelt en is de eerste minigraver aangeschaft. In de loop van de jaren is de bedrijfsvoering steeds meer ontwikkeld richting het grondverzet, zowel civiele- als cultuurtechnische werkzaamheden. De agrarische oorsprong wordt behouden door diverse spit en zaaiwerkzaamheden te verrichten. In de winter verzorgen wij voor diverse opdrachtgevers de gladheidsbestrijding.

In 2024 heeft Berend-Jan het bedrijf overgenomen.

CO2 Prestatieladder niveau 3 Nieuw
VCA**

Veiligheid staat voorop

Bij alle werkzaamheden die we uitvoeren, willen we dit natuurlijk zo veilig mogelijk. constante inventarisatie van risico’s is hierbij een must. Ons bedrijf is VCA**¬†gecertificeerd.

Meer over onze certificaten