Certificeringen

Hartenhof BV is zich bewust van veilig, gezond en verantwoord werken en heeft aandacht voor het milieu.
Samen met onze medewerkers staan we sterk!


 • CO2 Prestatieladder niveau 3 Nieuw
 • VCA**

  VCA** certificaat

 • Certificaat SCL Light trede 3

  In december hebben wij het certificaat SCL-light trede 3 behaald.

 • De CO₂ Prestatieladder Nieuw

  De CO₂ Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden inzicht geeft hoe de CO2 uitstoot is en welke maatregelen je kunt nemen ten aanzien van duurzaam gebruik van brandstof, energie, materieel, materiaal en afvalstromen. De CO2-Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder.

  In 2022 hebben wij het certificaat CO2 prestatieladder niveau 3 behaald.

  De CO2 prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 uitstoot. We zijn er trots op dat we dit samen met onze medewerkers hebben kunnen realiseren. Het sparren met collega loonbedrijven is tevens een belangrijk onderdeel.

  SKAO:

  De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor alle zaken die de CO2-prestatieladder betreft. De stichting is onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema. Op www.skao.nl. vindt u meer informatie over de CO2 prestatieladder. Klik hier voor onze skao-pagina.

   

  Beleid:

  Klik hier voor 323.1 Beleidsverklaring CO2 prestatieladder

   

  Inzicht:

  Klik hier voor 315.1 Emissie-inventaris 2020

  Klik hier voor 315.1 Emissie-inventaris 2021

  Klik hier voor 315.1 Emissie-inventaris 2022 – t/m dec

  Klik hier voor 315.1 Emissie-inventaris 2022 – t/m juni

  Klik hier voor 315.2 Emissie-inventaris rapport 2022

  Klik hier voor 315.1 Emissie-inventaris 2023 t/m juni

  Klik hier voor 315.1 Emissie-inventaris 2023-totaal

   

  Klik hier voor 315.2 Emissie-inventaris rapport

   

  Reductie:

  Klik hier voor 315.4 CO2 reductiemaatregelen 2020

  Klik hier voor 315.4 CO2 reductiemaatregelen 2022

  Klik hier voor 315.4 CO2 reductiemaatregelen 2023

   

  Transparantie:

  Klik hier voor 315.8 Communicatieplan

   

  Participatie:

  Klik hier voor 315.10 Actieve deelname initiatief

   

 • Cumela

  We zijn lid van branche organisatie Cumela Nederland.

  Cumela is de brancheorganisatie voor ondernemers in Groen, Grond en Infra. Nederland telt ruim 3.000 Cumela bedrijven en hier werken circa 30.000 betrokken vakmensen. Cumela informeert, verbindt, ontzorgt en ondersteunt Cumela bedrijven en zorgt op deze manier voor een gezonde sector, nu en in de toekomst. Cumela streeft naar een sector die in de maatschappij herkend, gewaardeerd en geaccepteerd wordt. Cumela zorgt dat onze sector haar potentieel benut en helpt de sector en haar ondernemers duurzaam vooruit!

  Cumela organiseert voor onze branche het sectorinitiatief “Sturen op CO2”. Dit sectorinitiatief heeft tot doel Cumelaleden te ondersteunen om de eisen die de norm stelt (gezamenlijk) op peil te houden en verder te ontwikkelen. Het initiatief heeft een permanent karakter. Wij nemen actief deel aan dit meerjarig sectorinitiatief en krijgen op deze manier een uitgebreide stroom aan informatie, nieuwe ideeën en zicht op de benodigde documenten om de CO2 sturing te verbeteren.

  Klik hier om te zien welke eisen er gesteld worden aan de actieve deelname aan een sectorinitiatief.