Nieuwsbrief Hartenhof februari 2023

 • Deel via:

In deze nieuwsbrief van Loon- en grondverzetbedrijf Gebroeders Hartenhof B.V. informeren wij collega’s, betrokkenen, en opdrachtgevers over de ontwikkelingen op het gebied van ons duurzaamheidsbeleid.

Loon- en grondverzetbedrijf Gebroeders Hartenhof BV is voortdurend op zoek naar verbeteringen binnen ons bedrijf om ons verbruik en daarmee samenhangende CO2-emissie te verlagen.
In deze brief informeren wij u over de (voortgang van ) onze doelstellingen, reductiemaatregelen en
initiatieven. Onderstaande tabel geeft onze footprint van 2022 weer.

Footprint 2022
CO2 emissie

Loon- en grondverzetbedrijf Gebroeders Hartenhof BV
wil in 2026 ten opzichte van 2020 5% minder CO2
uitstoten.

Onze doelstelling is:

Onze doelstelling is verdeeld onder scope 1 en scope 2

Scope 1 & 2 doelstellingen *inclusief business travel
Scope 1: Hartenhof B.V. wil in 2025 ten opzichte van 2020 5% minder CO2 uitstoten.
Scope 2: Hartenhof B.V. wil ondanks een verwachtte groei in elektriciteitsverbruik, tot 2025 de uitstoot van scope 2 emissies op 0kg CO2 houden.

Business travel: Hartenhof B.V. wil tot 2025 de CO2 uitstoot van Business travel op 0kg CO2 houden.

*Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan de brutomarge

Voortgang reductiedoelstellingen

Voorbeelden van genomen maatregelen

 • Aanschaf van een elektrische heftruck in 2022 en diverse nieuwe machines die voldoen aan de hedendaagse eisen.
 • In onze bedrijfsgebouwen hebben wij LED verlichting geïnstalleerd in combinatie met bewegingsmelders.
 • Controle bandenspanning is geïmplementeerd op onze onderhoudslijst.
 • Toolboxen zijn verzorgd over brandstof en energie besparing
 • In gebruik genomen per februari 2023: elektrische auto t.b.v. onze uitvoerder
 • Aangelegd in februari: laadpaal met 2 laadpunten
Laadpaal Hartenhof
ID3

Te nemen maatregelen in de toekomst

 • Onderzoek opgestart naar investeren in extra zonnepanelen t.b.v. van onze eigen energievoorziening
 • Installeren van een warmtepomp, en daarmee willen wij reductie van het gasverbruik realiseren
 • Onderzoeken op welke wijze wij kunnen voldoen aan het energielabel voor kantoor.

Ben je geïnspireerd door onze initiatieven? Je kunt zelf ook actief je steentje bijdragen aan CO2 reductie door bijvoorbeeld je motor uit te zetten tijdens korte (werk) pauzes. Of kijken wat je nog kunt verbeteren aan de isolatie van je woning.

Kortom: Alle beetjes helpen!

 • Deel via:
CO2 Prestatieladder niveau 3 Nieuw
VCA**

Veiligheid staat voorop

Bij alle werkzaamheden die we uitvoeren, willen we dit natuurlijk zo veilig mogelijk. constante inventarisatie van risico’s is hierbij een must. Ons bedrijf is VCA** gecertificeerd.

Meer over onze certificaten